Naravoslovnotehniška fakulteta
Univerza v Ljubljani
Aškerčeva cesta 12
SI-1000 Ljubljana
Slovenija
janko.bracic@ntf.uni-lj.si