Obvestila

21. 5. 2018

V torek 22. 5. 2018 ne bo govorilne ure.

7. 5. 2018

Objavljeni so rezultati 3. kolokvija iz MAT 1 TEX, ki je bil 25. 4. 2018.

26. 4. 2018

Objavljeni so rezultati 1. kolokvija iz MAT 2 VSP, ki je bil 25. 4. 2018.

21. 4. 2018

Objavljeni so rezultati 1. kolokvija iz MAT 2 UNI.

11. 4. 2018

Objavljeni so rezultati 3. kolokvija iz MAT 2 TEX.

8. 4. 2018

V torek 10. 4. 2018 ne bo govorilne ure.

9. 3. 2018

Od 13. 3. do 22. 3. 2018 bom službeno v tujini, zato v tem času predavanja odpadejo – jih bomo nadomeščali. Tako ne bo predavanj iz

MAT 2 UNI v petek 16. 3. 2018

MAT 2 VSP v torek 13. 3. in 20. 3. 2018

MAT 1 TEX v torek 13. 3. in 20. 3. 2018

MAT 2 TEX v sredo 14. 3. in 21. 3. 2018.

 

15. 2. 2018

Objavljeni so rezultati teoretičnega izpita iz MAT 3 UNI.

14. 2. 2018

Objavljeni so rezultati teoretičnega izpita iz MAT 1 UNI, MAT 2 UNI, MAT 1 VSP in MAT 1 TEX.

12. 2. 2018

Razpored skupin za teoretični izpit, ki bo 14. 2. 2018 na Snežniški 5, P 201:

9:00 : MAT 1 UNI, MAT 2 UNI

10:10: MAT 3 UNI, MAT 1 VSP, MAT 1 TEX

9. 2. 2018

Objavljeni so rezultati pisnega izpita iz MAT 1 UNI.

8. 2. 2018

Govorilna ura v torek 13. 2. in prijava na teoretični izpit, ki je v sredo 14. 2. bo eno uro kasneje: med 10:15 in 11:00 (soba 104 na Lepem potu 11).

7. 2. 2018

Objavljeni so rezultati pisnega izpita iz MAT 3 UNI, MAT 1 VSP, MAT 2 VSP in MAT 1 TEX. Vsi, ki v tem roku opravljajo komisijski izpit, pišejo teoretični del izpita 14. 2. 2018.

6. 2. 2018

Objavljeni so rezultati pisnega izpita iz MAT 2 UNI.

5. 2. 2018

Prijava na teoretični izpit, ki bo 14. 2. 2018, bo v torek 13. 2. 2018 med 9:15 in 10:00 v sobi 104 na Lepem potu 11. Kdor prvič opravlja teoretični izpitpri izbranem predmetu, se lahko prijavi preko e-maila (navedite ime, priimek in kratico predmeta), vsi ostali pa se morajo osebno prijaviti.

31. 1. 2018

Objavljeni so rezultati teoretičnega izpita iz MAT 1 UNI, MAT 2 UNI, MAT 3 UNI, MAT 1 VSP. Ogled izpita je mogoč v času govorilnih ur.

30. 1. 2018

Teoretični izpit iz matematike bo v sredo 31. 1. 2018 potekal v dveh delih:

9:00-10:00 MAT 1 UNI in MAT 3 UNI

10:05-11:00 MAT 1 VSP in MAT 2 UNI.

Izpit bo v predavalnici P 201 na Snežniški 5.

26. 1. 2018

Objavljeni so rezultati 2. kolokvija iz MAT 2 TEX.

25. 1. 2018

Objavljeni so rezultati pisnega izpita iz MAT 1 UNI, MAT 2 UNI in MAT 3 UNI, ki je bil 23. 1. 2018.

25. 1. 2018

Objavljeni so rezultati 2. kolokvija iz MAT 1 UNI, ki je bil 19. 1. 2018.

24. 1. 2018

Objavljeni so rezultati pisnega izpita iz MAT 1 VSP, ki je bil 23. 1. 2018.

22. 1. 2018

Med zimskim izpitnim obdobjem ne bom imel rednih govorilnih ur. Kdaj bom v svoji pisarni (Lepi pot 11, soba 104), lahko vidite tu. Naslednja govorilna ura bo v torek, 30. 1. 2018 med 9:15 in 10:00. Takrat bo potekala tudi prijava na teoretični izpit, ki bo 31. 1. 2018. (Osebno se mora prijaviti vsak, ki je teoretični izpit že opravljal, a neuspešno. Za prvo opravljanje teoretičnega izpita se lahko prijavite preko elektronske pošte: v času od 27. do 29. 1. mi sporočite predmet, ki ga boste opravljali, svoje ime in priimek, vpisno številko.)

22. 1. 2018

Objavljeni so rezultati 2. kolokvija iz MAT 3 UNI.

16. 1. 2018

Objavljeni so rezultati 2. kolokvija iz MAT 1 TEX.

 

16. 1. 2018

Nadomeščanje vaj iz MAT 1 UNI bo 16. 1. 2018  ob 15:30 v predavalnici P 201 na Snežniški 5.

16. 1. 2018

Objavljeni so rezultati 2. kolokvija iz MAT 1 VSP.

20. 12. 2017

Nadomeščanje predavanj iz MAT 3 UNI bo 8. 1. 2018 in 15. 1. 2018 – namesto dveh ur predavanj bodo štiri (od 11h do 15h).

19. 12. 2017

V zimskem izpitnem obdobju bosta teoretična izpita iz matematike verjetno 31. januarja in 14. februarja 2018 (zaradi gradbenih del na Snežniški 5 lahko pride do sprememb). Izpita bosta predvidoma v predavalnici P 201 na Snežniški 5. Glede na število prijavljenih, bo izpit po potrebi potekal v enem ali dveh delih – kdaj piše kdo, bo objavljeno tu med obvestili. Predvidoma pa se piše med 9h in 10h.

Teoretični izpit 31. 1. 2018 bo le za predmete MAT 1 UNI, MAT 3 UNI in MAT 1 VSP (predmeti v zimskem semestru). Teoretični izpit 14. 2. 2018 bo za vse predmete.

Kdor opravlja teoretični prvič, se lahko prijavi na izpit preko maila – navede ime, priime, številko indeksa, predmet, za katerega želi opravljati izpit. Mail se pošlje med 27. in 29. 1. za izpit, ki bo 31. 1. in med 10. in 12. 2. za izpit, ki bo 14. 2. Kdor je že vsaj enkrat opravljal teoretični izpit, se lahko prijavi le osebno pri meni. Za rok 31. 1. 2018 bodo prijave 30. 1. 2018 med 9:15 in 10:00, za rok 14. 2. 2018 pa bodo prijave 13. 2. 2018 med 9:15-10:00. Prijave bodo v moji pisarni: soba 104 na Lepem potu 11.

Opozarjam: od 1. 10. 2017 lahko vsak, ki je opravil pisni izpit v času enega leta po opravljenem pisnem izpitu, opravlja teoretični izpit kvečjemu trikrat. To velja tudi za tiste, ki so pisni izpit opravili pred 1. 10. 2017 – vsi imajo še tri možnosti do takrat, ko se izteče leto po opravljenem pisnem izpitu.

7. 12. 2017

Objavljeni so rezultati 1. kolokvija iz MAT 1 UNI.

3. 12. 2017

Objavljeni so rezultati 1. kolokvija iz MAT 3 UNI.

1. 12. 2017

Objavljeni so rezultati 1. kolokvija iz MAT 2 TEX.

28. 11. 2017

Objavljeni so rezultati 1. kolokvija iz MAT 1 TEX.

28. 11. 2017

Objavljeni so rezultati 1. kolokvija iz MAT 1 VSP.

27. 11. 2017

V ponedeljek, 4. 12., torek, 5.  12., in sredo, 6. 12., bom odsoten. V ponedeljek odpade govorilna ura in predavanja iz MAT 3 UNI, v torek odpade predavanje iz MAT 1 VSP/TEX in v sredo odpade predavanje iz MAT 2 TEX.

9. 11. 2017

Objavljeni so rezultati teoretičnega izpita iz MAT 1 UNI, MAT 2 UNI, MAT 3 UNI in MAT 1 TEX, ki je bil 7. 11. 2017. Ogled izpita je v času govorilnih ur.

23. 10. 2017

Zaradi tega, ker je stavba na Aškerčevi c. 12 zaprta, je nakup učbenika Janko Bračič, Matematika za visokošolske strokovne programe, nekoliko bolj zapleten. Postopek za nakup učbenika je naslednji:

  1. Gospe Marjeti Goršič pošljite mail, da želite kupiti omenjeni učbenik. Njen e-mail naslov je marjeta.gorsic@ogr.ntf.uni-lj.si
  2. Plačajte položnico, ki jo najdete tukaj: OPN-OMM. Cena učbenika je 12 evrov.
  3. Potrdilo o plačani položnici lahko priložite k poslanemu e-mailu, ali pa odrezek prinesete osebno v knjižnico OT (Snežniška 5, 2. nad.), kjer lahko dvignete učbenik vsak delovni dan med 9h in 10h.

19. 10. 2017

Izredni rok za teoretični izpit iz matematike bo 7. 11. 2017 ob 15h. Izpit bo potekal v predavalnici 104 na Snežniški 5.

Na teoretični izpit iz matematike se lahko prijavite le osebno v ponedeljek 6. 11. 2017 v času govorilne ure (9:15-10:00) v moji pisarni na Lepem Potu 11 (soba 104). Pred prijavo preberite izpitni red.

8. 10. 2017

Od torka 10. 10. 2017 do srede 18. 10. 2017 ne bo predavanj iz matematike, ker bom službeno v tujini.

27. 9. 2017

Predavanja iz matematike se začnejo s prvim tednom v semestru, tako kot so navedena v urniku. Ne bo pa prvi teden vaj – vaje iz matematike se bodo začele z drugim tednom semestra.

Advertisements