Kolokviji

MAT 1 UNI

1. kolokvij Rezultati 27. 11. 2018, 17h VFP Jadranska 26
2. kolokvij Rezultati 22. 1. 2019, 17h VFP Jadranska 26

MAT 2 UNI

1. kolokvij Rezultati 18. 4. 2019, 17h VFP Jadranska 26
2. kolokvij Rezultati 10. 6. 2019, 15h VFP Jadranska 26

MAT 3 UNI

1. kolokvij Rezultati 4. 12. 2018, 17h VFP Jadranska 26
2. kolokvij rezultati 24. 1. 2019, 14h P 104 Snežniška 5

MAT 1 VSP

1. kolokvij Rezultati 22. 11. 2018, 17h MFP Jadranska 26
2. kolokvij Rezultati 17. 1. 2019, 17h MFP Jadranska 26

MAT 2 VSP

1. kolokvij Rezultati 25. 4. 2019, 17h MFP Jadranska 26
2. kolokvij Rezultati 6. 6. 2019, 17h MFP Jadranska 26

MAT 1 TEX

1. kolokvij Rezultati 22. 11. 2018, 17h VFP Jadranska 26
2. kolokvij rezultati 17. 1. 2019, 17h VFP Jadranska 26
3. kolokvij Rezultati 25. 4. 2019, 17h VFP Jadranska 26
4. kolokvij Rezultati 6. 6. 2019, 17h VFP Jadranska 26

MAT 2 TEX

1. kolokvij Rezultati 30. 11. 2018,  v času vaj P 201
2. kolokvij Rezultati 28. 1. 2019, 19h VFP Jadranska 26
3. kolokvij Rezultati 19. 4. 2019, 13h30 P 006
4. kolokvij Rezultati 5. 6. 2019, 12h15 v predavalnici, kjer so vaje

 

Advertisements