Matematika 1 tex

90 ur predavanj izr. prof. dr. Janko Bračič

90 ur vaj asist. dr. Davorin Lešnik

Spletna učilnica

Snov:

  • Števila (naravna, cela, racionalna, realna števila; kompleksna števila).
  • Matrike (računanje z matrikami, determinante, obrnljive matrike; sistemi linearnih enačb, Cramerjeva metoda, Gaussova metoda).
  • Vektorji (vektorji v ravnini in prostoru, skalarni, vektorski in mešani produkt, premice in ravnine v prostoru).
  • Zaporedja in vrste (osnove, aritmetično in geometrijsko zaporedje, limita, vrste, konvergenca).
  • Osnove funkcij ene spremenljivke (osnovni pojmi, računanje s funkcijami, inverz bijektivne funkcije, pregled elementarnih funkcij; zveznost, limite).
  • Odvod (definicija odvoda in odvodi elementarnih funkcij, pravila za odvajanje; geometrijski pomen odvoda, naraščanje/padanje funkcij, konveksnost/konkavnost, stacionarne točke in njihova klasifikacija; uporaba odvoda, diferencial funkcije).
  • Integral (tabela nedoločenih integralov, tehnike integriranja: uvedba nove spremenljivke, metoda per-partes; integrali nekaterih racionalnih funkcij; definicija določenega integrala, uporaba določenega integrala pri računanju ploščin krivočrtnih likov in prostornin/površin rotacijskih teles, posplošeni integral).

Literatura:

  • Janko Bračič, Matematika za visokošolske strokovne programe, NTF OMM, Ljubljana 2016.

Izpit: Ocena je sestavljena iz doseženih točk pisnega izpita in doseženih točk teoretičnega izpita v razmerju 70:30. Pisni izpit je mogoče opraviti tekom semestra s štirimi kolokviji ali pa na katerem od rokov, ki so običajno v juniju in septembru. Na izpit se je treba prijaviti preko VISa vsaj tri dni pred datumom izpita.

Advertisements