Matematika 1 uni

60 ur predavanj   izr. prof. dr. Janko Bračič

30 ur vaj asist. dr. Lucijan Plevnik

Snov:

  • Števila ( realna števila; kompleksna števila).
  • Osnove funkcij ene spremenljivke (osnovni pojmi, računanje s funkcijami, inverz bijektivne funkcije, pregled elementarnih funkcij; zveznost, limite).
  • Odvod (definicija odvoda in odvodi elementarnih funkcij, pravila za odvajanje; geometrijski pomen odvoda, naraščanje/padanje funkcij, konveksnost/konkavnost, stacionarne točke in njihova klasifikacija; uporaba odvoda, diferencial funkcije).
  • Integral (tabela nedoločenih integralov, tehnike integriranja: uvedba nove spremenljivke, metoda per-partes; integrali nekaterih racionalnih funkcij; definicija določenega integrala, uporaba določenega integrala pri računanju ploščin krivočrtnih likov in prostornin/površin rotacijskih teles, posplošeni integral).

Literatura:

  1. Vidav, Ivan, Višja matematika 1, Ljubljana: DMFA, 1994.
  2. Jamnik, Rajko, Matematika, Ljubljana: DMFA, 1994.
  3. Spiegel, Murray R., Schaum’s outline of theory and problems of advanced mathematics for engineers and scientists, McGraw-Hill, 1990.
  4. Mizori-Oblak, Pavlina, Matematika za študente tehnike in naravoslovja. Del 1, Ljubljana : Fakulteta za strojništvo, 2001.

Spletni strani

http://sl.wikipedia.org/wiki/Kategorija:Matematika

http://mathworld.wolfram.com/

Izpit: Ocena je sestavljena iz doseženih točk pisnega izpita in doseženih točk teoretičnega izpita v razmerju 70:30. Pisni izpit je mogoče opraviti tekom semestra z dvema kolokvijema ali pa na katerem od rokov, ki so običajno v januarju, juniju in septembru. Na izpit se je treba prijaviti preko VISa vsaj tri dni pred datumom izpita.

Spletna učilnica

Advertisements