Matematika 1 vsp

45 ur predavanj izr. prof. dr. Janko Bračič

45 ur vaj asist. dr. Blaž Jelenc

 

Snov:

  • Števila (naravna, cela, racionalna, realna števila; kompleksna števila).
  • Matrike (računanje z matrikami, determinante, obrnljive matrike; sistemi linearnih enačb, Cramerjeva metoda, Gaussova metoda).
  • Vektorji (vektorji v ravnini in prostoru, skalarni, vektorski in mešani produkt, premice in ravnine v prostoru).
  • Zaporedja in vrste (osnove, aritmetično in geometrijsko zaporedje, limita, vrste, konvergenca).

Literatura:

  • Janko Bračič, Matematika za visokošolske strokovne programe, NTF OMM, Ljubljana 2016.

Izpit: Ocena je sestavljena iz doseženih točk pisnega izpita in doseženih točk teoretičnega izpita v razmerju 70:30. Pisni izpit je mogoče opraviti tekom semestra z dvema kolokvijema ali pa na katerem od rokov, ki so običajno v januarju, juniju in septembru. Na izpit se je treba prijaviti preko VISa vsaj tri dni pred datumom izpita.

Spletna učilnica

Advertisements