Matematika 2 tex

60 ur predavanj   izr. prof. dr. Janko Bračič

75 ur vaj  asist. dr. Lucijan Plevnik

Snov:

  • Uvod in ponovitev osnov funkcij ene spremenljivke (pregled elementarnih funkcij; odvod; nedoločeni in določeni integral).
  • Navadne diferencialne enačbe (linearne diferencialne enačbe 1. in 2. reda; uporaba).
  • Osnove funkcij več spremenljivk (parcialni odvodi, dvojni in trojni integrali).

Literatura:

  • Ivan Vidav, Višja matematika, 1. in 2. del,
  • Pavlina Mizori-Oblak, Matematika za študente tehnike in naravoslovja, 2 del, Fakulteta za strojništvo, Ljubljana 1997,
  • Miran Černe, Matematika 2, DMFA 1999,
  • Janko Bračič, Matematika za visokošolske strokovne programe, NTF OMM, Ljubljana 2016.

Izpit: Ocena je sestavljena iz doseženih točk pisnega izpita in doseženih točk teoretičnega izpita v razmerju 70:30. Pisni izpit je mogoče opraviti tekom semestra s kolokviji ali pa na katerem od rokov, ki so običajno v januarju, juniju in septembru. Na izpit se je treba prijaviti preko VISa vsaj tri dni pred datumom izpita.

Spletna učilnica

Advertisements