Matematika 2 uni

60 ur predavanj   izr. prof. dr. Janko Bračič

30 ur vaj asist. dr. Lucijan Plevnik

Snov:

  • Matrike in vektorji (računanje z matrikami, determinante, obrnljive matrike; sistemi linearnih enačb, Cramerjeva metoda, Gaussova metoda; vektorji v ravnini in prostoru, skalarni, vektorski in mešani produkt; premice in ravnine v prostoru).
  • Linearne transformacije (predstavitev linearne transformacije z matriko, lastne vrednosti, lastni vektorji).
  • Tenzorji (definicija, zgledi, operacije med tenzorji, uporaba).
  • Krivulje in ploskve (krivulje v ravnini in prostoru, polarne koordinate, parameterizacija, ploskve).

Literatura:

  1. Demmel, James W., Uporabna numerična linearna algebra, Ljubljana: DMFA – založništvo, 2000.
  2. Jamnik, Rajko, Matematika, Ljubljana: DMFA, 1994.
  3. Grasselli, Jože, Linearna algebra. Linearno programiranje., Ljubljana: DMFA – založništvo, 2003.
  4. Mizori-Oblak, Pavlina, Matematika za študente tehnike in naravoslovja. Del 1, Ljubljana : Fakulteta za strojništvo, 2001.
  5. Datta, Biswa Nath, Numerical linear algebra and applications,International Thomson Publ., 1994.
  6. Lipschutz, Seymour, 3000 solved problems in linear algebra, McGraw-Hill, 1989 (Schaum’s solved problems series).

Spletni strani

http://sl.wikipedia.org/wiki/Kategorija:Matematika

http://mathworld.wolfram.com/

Izpit: Ocena je sestavljena iz doseženih točk pisnega izpita in doseženih točk teoretičnega izpita v razmerju 70:30. Pisni izpit je mogoče opraviti tekom semestra z dvema kolokvijema ali pa na katerem od rokov, ki so običajno v januarju, juniju in septembru. Na izpit se je treba prijaviti preko VISa vsaj tri dni pred datumom izpita.

Advertisements