Matematika 2 vsp

45 ur predavanj   izr. prof. dr. Janko Bračič

45 ur vaj asist. dr. Blaž Jelenc

Snov:

  • Osnove funkcij ene spremenljivke (osnovni pojmi, računanje s funkcijami, inverz bijektivne funkcije, pregled elementarnih funkcij; zveznost, limite).
  • Odvod (definicija odvoda in odvodi elementarnih funkcij, pravila za odvajanje; geometrijski pomen odvoda, naraščanje/padanje funkcij, konveksnost/konkavnost, stacionarne točke in njihova klasifikacija; uporaba odvoda, diferencial funkcije).
  • Integral (tabela nedoločenih integralov, tehnike integriranja: uvedba nove spremenljivke, metoda per-partes; integrali nekaterih racionalnih funkcij; definicija določenega integrala, uporaba določenega integrala pri računanju ploščin krivočrtnih likov in prostornin/površin rotacijskih teles, posplošeni integral).

Literatura:

  • Janko Bračič, Matematika za visokošolske strokovne programe, NTF OMM, Ljubljana 2016.

Izpit: Ocena je sestavljena iz doseženih točk pisnega izpita in doseženih točk teoretičnega izpita v razmerju 70:30. Pisni izpit je mogoče opraviti tekom semestra z dvema kolokvijema ali pa na katerem od rokov, ki so običajno v januarju, juniju in septembru. Na izpit  se je treba prijaviti preko VISa vsaj tri dni pred datumom izpita.

Advertisements