Matematika 3 uni

30 ur predavanj   izr. prof. dr. Janko Bračič

30 ur vaj  asist. dr. Lucijan Plevnik

Snov: Osnove teorije funkcij več spremenljivk. Parcialni odvodi, ekstremi funkcij več spremenljivk. Dvojni in trojni integral. Parcialne diferencialne enačbe 1. reda. Fourierova in Laplaceova transformacija. Parcialne diferencialne enačbe 2. reda. Uporaba diferencialnih enačb v praksi.

Literatura:

  • Ivan Vidav, Višja matematika, 1. in 2. del,
  • Pavlina Mizori-Oblak, Matematika za študente tehnike in naravoslovja, 2 del, Fakulteta za strojništvo, Ljubljana 1997,
  • Miran Černe, Matematika 2, DMFA 1999.

Izpit: Ocena je sestavljena iz doseženih točk pisnega izpita in doseženih točk teoretičnega izpita v razmerju 70:30. Pisni izpit je mogoče opraviti tekom semestra z dvema kolokvijema ali pa na katerem od rokov, ki so običajno v januarju, juniju in septembru. Na izpit se je treba prijaviti preko VISa vsaj tri dni pred datumom izpita.

Spletna učilnica

Advertisements