Research

My research interest is in operator theory, linear algebra and Banach algebras. Papers are available via e-mail.

Publications

 1. Janko Bračič, Arens regularity and weakly compact operators, Filomat, accepted.
 2. Janko Bračič, Cristina Diogo, Michal Zajac, Reflexive sets of operators, Banach Journal of Mathematical Analysis, 12 (3) (2018), 751-771.
 3. Janko Bračič, Cristina Diogo, Simultaneous zero inclusion property for spatial numerical ranges, Journal of Mathematical Analysis and Applications 449 (2017), 1413-1423.
 4. Janko Bračič, Lina Oliveira, A characterization of reflexive spaces of operators, Czechoslovak Mathematical Journal 68 (2018), 257-266.
 5. Janko Bračič, Cristina Diogo, Problem 56-1: Minimizing problem, IMAGE, The Bulletin of the International Linear Algebra Society, 56 (Spring 2016).
 6. Janko Bračič, Matematika za visokošolske strokovne programe, 2. dopolnjena izdaja, Oddelek za materiale in metalurgijo NTF UL, 2016, 169 str.
 7. Nadia Boudi, Janko Bračič, On the invertibility of length two elementary operators, The Electronic Journal of Linear Algebra, ELA, 30 (2015), 916-933.
 8. Janko Bračič, Cristina Diogo, On the relative numerical ranges of an operator, Proceedings of 9th Workshop on Functional Analysis and its Applications in Mathematical Physics and Optimal Control, September 7-12, 2015, Kočovce, Slovak Republic.
 9. Janko Bračič, Množice celoštevilskih in racionalnih razdalj, Obzornik za matematiko in fiziko,  62 (2015), 161-172.
 10. Janko Bračič, Cristina Diogo, Relative numerical ranges, Linear Algebra and its Applications 485 (2015), 208–221.
 11. Janko Bračič, Cristina Diogo, Hildebrandt’s theorem for the essential spectrum, Opuscula Mathematica 35 (2015), 279–285.
 12. Janko Bračič, Multiplication operators on Banach modules over spectrally separable algebras, Bull. Iranian Math. Soc. 42 (2016), 1155–1167.
 13. Janko Bračič, Cristina Diogo, Problem 52-3: Removing Zero From Numerical Range, IMAGE, The Bulletin of the International Linear Algebra Society, 52 (Spring 2014). Solution, IMAGE, The Bulletin of the International Linear Algebra Society, 53 (Fall 2014).
 14. Janko Bračič, Tina Rudolf, Estimates of k-hyperreflexivity constants, Linear Algebra and its Applications, Linear Algebra and its Applications 458 (2014), 47–59.
 15. Janko Bračič, Cristina Diogo, Operators with a given part of the numerical range , Mathematica Slovaca 66 (2016) no.1, 275-280.
 16. Janko Bračič, Viktória Rozborová, Michal Zajac, Hyperreflexivity constants of some spaces of matrices, Linear Algebra and its Applications 439 (2013), 1340–1349.
 17. Janko Bračič, Cristina Diogo, Set of operators with 0 in the closure of the numerical range, Proceedings of 9th Workshop on Functional Analysis and its Applications in Mathematical Physics and Optimal Control, September 9-14, 2013, Nemecka, Slovak Republic.
 18. Calin Ambrozie, Janko Bračič, Bojan Kuzma, Vladimir Müller, The commuting graph of bounded linear operators on a Hilbert space, Journal of Functional Analysis 264 (2013), 1068–1087.
 19. Janko Bračič, Reflexivity and hyperreflexivity for sets of operators, Proceedings of 8th Workshop on Functional Analysis and its Applications in Mathematical Physics and Optimal Control, September 5-10, 2011, Nemecka, Slovak Republic.
 20. Roman B. Bessonov, Janko Bračič, Michal Zajac, Non-hyperreflexive reflexive spaces of operators, Studia Mathematica 202 (2011), 65-80.
 21. Marjan Adib, A. Riazi, Janko Bračič, Quasi-multipliers of the dual of a Banach algebra, Banach J. Math. Anal., 5 (2) (2011), 6-14.
 22. Janko Bračič, Kamila Kliś-Garlicka, Vladimir Müller, Ivan G. Todorov, Operator hyperreflexivity of subspace lattices, Integr. Equ. Oper. Theory 68 (2010), 383-390.
 23. Janko Bračič,  Vladimir Müller, Michal Zajac, Reflexivity and hyperreflexivity of the space of locally intertwining operators, J. Operator Theory, 63:1 (2010), 101-114.
 24. Janko Bračič, Roman Drnovšek, Yuliya B. Farforovskaya, Evgueniy L. Rabkin, Jaroslav Zemánek, On positive commutators, Positivity, 14 (2010), 431-439.
 25. Janko Bračič, Algebraic reflexivity for semigroups of operators, The Electronic Journal of Linear Algebra, ELA, 18 (2009), 745-760.
 26. Janko Bračič, Michal Zajac, Hyperreflexivity constants of $2$-by-$2$ matrices and some non-hyperreflexive reflexive spaces of operators, Proceedings of 7th Workshop on Functional Analysis and its Applications in Mathematical Physics and Optimal Control, September 14-19, 2009, Nemecka, Slovak Republic.
 27. Janko Bračič, Matematika za visokošolske strokovne programe, Oddelek za materiale in metalurgijo NTF UL, 2009, 142 str.
 28. Janko Bračič, Vladimir Müller, Local spectrum and local spectral radius of an operator at a fixed vector, Studia Mathematica 194 (2) 2009, 155-162.
 29. Janko Bračič, Bojan Kuzma, Reflexivity defect of spaces of linear operators, Linear Algebra and its Applications 430 (2008), 344-359.
 30. Janko Bračič, Prispevki profesorja Ivana Vidava v Obzorniku za matematiko in fiziko v letih od 1951 do 2006, v: Ivan Vidav 90 let, Jubilejni zbornik, DMFA-založništvo, Ljubljana 2008. Uvodni del je objavljen tudi v Obzorniku za matematiko in fiziko, 55 (2008), 21-22.
 31. Janko Bračič, Bojan Kuzma, Maximal abelian subalgebras of B(X), Commentationes Mathematicae, 48 (2008), 95-98.
 32. Janko Bračič,  Bojan Kuzma, Localizations of the Kleinecke-Shirokov Theorem, Operators and Matrices, 1 (2007), 385-389.
 33. Janko Bračič, On the Jacobson’s Lemma, Proceedings of 6th Workshop on Functional Analysis and its Applications in Mathematical Physics and Optimal Control, September 10-15, 2007, Nemecka, Slovak Republic.
 34. Janko Bračič,  Mohammad Sal Moslehian, On automatic continuity of 3-homomorphisms on Banach algebras, Bulletin of the Malaysian Mathematical Sciences Society, 30 (2007), No. 2.
 35. Janko Bračič,  Martin Jesenko, SVEP for multipliers on a faithful commutative Banach algebra, Proceedings of the American Mathematical Society 135 (2007), no. 10, 3181-3185.
 36. Janko Bračič, Vladimir Müller, Open set of eigenvalues and SVEP, in: Perspectives in Operator Theory, Edited by W. Arendt et al., Banach Center Publ., Vol. 75 (2007), 67-69.
 37. Janko Bračič, The prime spectrum of a module, Functional analysis IX – Proceedings of the Postgraduate School and Conference held at the Inter-University Centre, Dubrovnik, Croatia, 15-23 June, 2005. University of Aarhus, April 2007, pp. 148.
 38. Janko Bračič, Reflexivity of the commutant and local commutants of an algebraic operator,  Linear Algebra and its Applications 420 (2007), 20-28.
 39. Janko Bračič, Številski sistemi, Presek, 34 (2006-2007), št. 5, 9-11.
 40. Janko Bračič,  Vladimir Müller, On bounded local resolvents, Integr. Equ. Oper. Theory, 55 (2006), 477-486.
 41. Janko Bračič, Reflexivity of the space of module homomorphisms,  in: Operator Theory 20, Proceedings of the 20th International Conference on Operator Theory, Timisoara (Romania), June 30-July 5, 2004, Edited by K. R. Davidson et al., Theta Bucharest 2006, 35-44.
 42. Janko Bračič, Reflexivity of the space of module homomorphisms, II, Proceedings of 5th Workshop on Functional Analysis and its Applications in Mathematical Physics and Optimal Control, September 12-17, 2005, Nemecka, Slovak Republic, 21-24.
 43. Janko Bračič, Catalanova domneva je dokazana, Obzornik za matematiko in fiziko, 52 (2005), 120-127.
 44. Janko Bračič, Semisimplicity of the algebra BA(X), Functional analysis VIII, proceedings of the Postgraduate School and Conference held at the Inter-University Centre, Dubrovnik, Croatia, 15-22 June 2003, University of Aarhus, December 2004, 72-78.
 45. Janko Bračič, Zbirka nalog iz matematike za visokošolske strokovne programe, Oddelek za materiale in metalurgijo NTF UL, 2004, 110 str.
 46. Janko Bračič, Local operators on Banach modules,  Mathematical Proceedings of the Royal Irish Academy, 104A (2004), 239-248.
 47. Janko Bračič, Zakon malih števil, Presek, 31 (2003-04), 342-344.
 48. Janko Bračič, Simple multipliers on Banach modules,  Glasgow Mathematical Journal, 45 (2003), 309-322.
 49. Janko Bračič, Uvod v analitično teorijo števil, Podiplomski seminar iz matematike 26, DMFA – založništvo, 2003, 209 str.
 50. Janko Bračič, Strongly harmonic operators,  Acta Sci. Math. (Szeged), 68 (2002), 797-813.
 51. Janko Bračič, Nova knjiga: William Dunham,  Euler, The Master of Us All, The Mathematical Association of America, Dolciani Mathematical Expositions št. 22, 1999, XXVIII+185 str., Obzornik za matematiko in fiziko,  49 (2002), 156-159.
 52. Janko Bračič, Kolobar aritmetičnih funkcij, Obzornik za matematiko in fiziko, 49 (2002), 97-108.
 53. Janko Bračič, Unital strongly harmonic commutative Banach algebras, Studia Mathematica 149 (2002), 253-266.
 54. Janko Bračič, Representations and derivations of modules, Irish Math. Soc. Bulletin,  47 (2001), 27-39 .
 55. Janko Bračič, Nova knjiga: Kjeld B. Laursen in Michael M. Neumann,  An introduction to local spectral theory, London Mathematical Society monographs, New series 20, Oxford Science Publications, Oxford 2000, XII+591 str., Obzornik za matematiko in fiziko,  47 (2000), 153-154.
 56. Janko Bračič, A characterisation of multipliers with spectral subspaces, RMZ-Materials and geoenvironment,  46 (1999), 5-12.
 57. Janko Bračič, Hausdorffova razdalja in iteracijski funkcijski sistemi, Obzornik za matematiko in fiziko,  45 (1998), 79-88.
 58. Janko Bračič, Številski sistemi s kompleksnimi osnovami, Obzornik za matematiko in fiziko,  43 (1996), 139-149.
Advertisements